• قابل توجه مشتریان عزیز: ارائه خدمات دکتر فربد پوریوسف روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در ساختمان پزشکی لقمان (یاغچیان) می باشد.